Grundsärskola

På Askebyskolan finns också en grundsärskola som tar emot elever från förskoleklass till åk 5. Vi har för närvarande 2 klasser som läser grundsärskolans kursplan antingen med inriktning ämnen eller ämnesområden. Det är hög täthet av pedagoger i de klasserna Den pedagogiska verksamheten leds av specialpedagog. Dessutom tillhandahålls kontinuerlig handledning i TBA-metoden.
Verksamheten följer kursplanens kunskapsmål och arbetar med TBA som metod. Här skapar vi inlärningssituationer där vi på ett positivt sätt vill förstärka hos eleven bra beteenden. Vi vill motivera eleven till att pröva på nya utmaningar och att nå nya mål. I den dagliga träningen förbereder vi så att eleven kan lyckas i dessa utmaningar. Detta för att öka möjligheten att erövra nya  färdigheter och förmågor. Vi arbetar strukturerat och följer uppsatta mål enligt kursplanen för grundsärskolan både i planering och i träning av den enskilda eleven. Varje elev har ett individuellt och mångsidigt träningsprogram som innehåller de fem ämnesområdena: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Under skoldagen finns också mycket utrymme för lek och social träning. Vi har även flera aktiviteter utanför skolan: dans, bad, kulturbesök, utflykter osv.
Grundsärskolans lokaler ligger mitt i Askebyskolan. I och med detta ges eleverna i grundsärskolan många tillfällen och möjligheter till inkludering i grundskolans aktiviteter efter individuell anpassning och enskilda behov.
Skolgården genomgår just nu ytterligare anpassningar för att bättre passa elever med olika funktionshinder. Här erbjuds ytterligare tillfällen till att träna lek och samspel.
Grundsärskolan erbjuder fritids vilket innebär att ditt barn kan få heldagsomsorg inom verksamheten.

Dela:
Kategorier: