Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till Askebyskolan

Vi är en skola med en levande atmosfär, ett öppet klimat och en god stämning där lust, glädje och nyfikenhet skapar en kreativ vardag.

• Vi har lärare med rätt utbildning och examen 
• Vi arbetar för elevernas hälsa och välmående
• Eleverna når högre resultat  
• Eleverva trivs och känner sig trygga
• Fina fräscha och moderna lokaler för lärande

Nyheter

http://www.instagram.com/askebyskolan

Nu finns Askebyskolan på Instagram. Följ oss i både skolvardag och spännande skolutveckling! www.instagram.com/askebyskolan

Aktuellt

Välkomna till starten för läsåret 2021/22!

Läsårets första dag: 18 augusti.

Vi anpassar oss fortfarande efter restriktionerna som råder i landet. För att undvika trängsel har infört olika starttider och inslussning för de olika årskurserna.

Åk 1-6:

Kl.08.30 åk 1 huvudentré 
Kl.08.30   åk 5 entré A2 (sidoingången)

Kl.08.45 åk 2 huvudentré 
Kl.08.45 åk 6 entré A2 (sidoingången)

Kl.09.00 åk 3 huvudentré 
Kl.09.00   åk 4 entré A2 (sidoingången)

Grundsärskolan, kl 9.00 entré A2 gaveln in till grundsärskolan.
Rinkebygruppen, Kl.08.15 Degerbygränd 8

• vuxna på gården slussar elever till rätt ingång för att undvika folksamling
• Lunch på skolan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Använd appen eller logga in dig på Skolplattformen. Ring i nödfall skolexpeditionen: 08 – 508 410 00

Ingress: 
Välkommen till Askebyskolan