Start

Askebyskolan ligger i Stockholmsförorten Rinkeby och består av grundskola och grundsärskola.

Grundskolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6. 
Grundsärskolan bedriver undervisning från årskurs F-5 samt inriktning träningsskola från årskurs F-5.

På skolan går det cirka 380 elever, här arbetar cirka 80 välutbildade pedagoger och elevassistenter.

Nästan alla barn har ett annat modersmål än svenska och det talas ca 30 olika språk på skolan. Askebyskolan har en levande atmosfär, ett öppet klimat och en god stämning där lust, glädje och nyfikenhet skapar en kreativ vardag.
Rinkeby är ett mångkulturellt område och har en unik befolkning som representerar många olika språk och kulturgrupper. Respekten för varje individ och för olikheten är en utgångspunkt i vår verksamhet.
Både barn och föräldrar möter vi med respekt oavsett religiös, språklig och etnisk bakgrund.

Vi är en trivselskola


Askebyskolan har tittat västerut och hämtat ett trivselprogram från grannlandet Norge. Metoden går ut på att främja ökad och mer aktivitet och lek på rasterna, ge elever möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och reducera konflikter mellan elever. Inkludering, vänlighet och respekt är några påföljder av metoden samtidigt som vi förväntar ökad aktivitet i undervisningen eftersom glada och nöjda barn lär sig bättre.
Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Det används av fler än 1300 skolor och når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och 50 000 elever utbildas årligen till trivselledare.

Vi är en Kiva skola


Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava,som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.
KiVa Skola har konstaterats minska mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet. Metoden har spridit sig till flera länder i världen däribland Sverige. Askebyskolan startade läsåret 16-17. Ett trygghetsteam bildades och gick på utbildning. De är en slags mentorer i 2 -3 klasser. Kiva undervisas i klasserna och består av bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer, till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör: Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema.
Till årets undersökning. Klicka här!
 

Askungen finns i Rinkeby

 • Romska barnens skrivarklubb har, tillsammans med författaren Gunilla Lundgren, skrivit en modern Askungesaga.
  Klicka på länken ovan för att läsa intervjun med författarna.

 • Läxhjälp i Askebyskolan

  Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 18 till kl. 20
  Internationella Bekantskaper är en ideell förening som utan kostnad ordnar läxläsning i Tensta och Rinkeby flera gånger i veckan. På måndagar och torsdagar finns dem på Askebyskolan och många barn och föräldrar har hittat hit efter skoltid. 

  Det är en lugn och behaglig stämning under den tiden. Föreningen försöker alltid ha en vuxen läxhjälpare per max tre barn och vill gärna ha föräldrarna med så att en lugn och fokuserad arbetsmijö garanteras. 
  Eleverna i åk 0 till 9 är välkomna. Hör av dig till oss om du vill delta men det går även bra att komma förbi under läxhjälpen för att prova på och anmäla. Öppet måndagar mellan kl 18 och kl 20.

  Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen om du ringer före kl 7. Du kan anmäla genom att:

  Ringa skolexpeditionen: 08 – 508 410 00
  Använda dig av frånvaroappen via smartphone Apple, android och windows.
  Nu kan du anmäla ditt barns frånvaro enkelt och smidig med mobilen. Ladda ner appen Anmäl frånvaro Stockholm och registrera dig.
  Klicka här för att läsa hur du gör!

  El Sistema

  Askebyskolan har inlett iår ett samarbete med El Sistema som erbjuder möjlighet att gå i orksterskola genom ett samarbete med Kulturskolans enhet El Sistema Stockholm! Hos oss är det förskoleklasserna och ettorna som varje vecka spelar fiol hos några otroligt duktiga musikpedagoger.

  I orkesterskolan blir barn och unga del av en symfoniorkester och spelar västerländsk konstmusik. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, och på vår skola erbjuds stråkinstrument.

  I förskoleklass får alla elever musikundervisning där de möter orkestern, noter, rytmer och den västerländska konstmusiken. I årskurs ett väljer eleverna om de vill fortsätta gå i orkesterskolan och spela ett instrument. Lektioner ges två-tre gånger i veckan i skolans lokaler.

  El Sistema Stockholm samarbetar med bl.a. Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan, vilket gör att eleverna får ta del av olika föreställningar och bekanta sig med dessa musikinstitutioner.

  Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per läsår bjuder orkesterskolan till Musikträff i skolans aula, med konsert för våra elevers familjer, vänner och allmänheten.

  Mer information
  För att få en inblick i El Sistema Stockholms dagliga verksamhet, följ dem på Instagram och Facebook. Prenumerera gärna på information om Musikträffar här: http://www.stockholm.se/ElSistema_traffinformation

  Alla frågor går bra att maila till elsistema@stockholm.se.

  Nyheter