Elev / vårdnadshavare

Trygghet, studiero och lust till lärande

Askebyskolans viktigaste uppgift är lärande. Eleverna ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen i läroplanen. En viktig del är att våra elever känner trygghet, studiero och lust till lärande i skolan. Skoldagen ska präglas av tydlig struktur, höga förväntningar och ett genomtänkt och varierat innehåll. Elevernas intressen ska tas till vara och erfarenheter och kunskaper utvidgas och utmanas. Den mångfald som elevernas och personalens olika språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder representerar är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Kategorier:

Bra länkar

Här hittar du hemsidor som kan hjälpa dig i skolarbetet.

 • Webbmatte

  Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språkför årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare

 • Webbmagistern

  Testa och förbättra dina kunskaper i många olika ämne.

 • Seterra Online

  Lär dig geografi. Öva på länder, flaggor, huvudstäder och andra städer i hela världen, eller lär dig Sveriges landskap och USAs delstater!

 • Öva matte på Nomp

  Få koll på matten, samla poäng, medaljer och ha kul!

Sedigh tipsar

Hej,
Jag är lärare i No, matte och teknik på Askebyskolan.
Jag har samlat en hel del länkar som du kan få nytta av i dessa ämne.
Hemsidan förändras och nya länkar tillkommer hela tiden.
Varsågod klicka här

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen om du ringer före kl 7. Du kan anmäla genom att:

Ringa skolexpeditionen: 08 – 508 410 00
Använda dig av frånvaroappen via smartphone Apple, android och windows.
Nu kan du anmäla ditt barns frånvaro enkelt och smidig med mobilen. Ladda ner appen Anmäl frånvaro Stockholm och registrera dig.
Klicka här för att läsa hur du gör!