Till innehåll på sidan

Fritidshem

På Askebyskolan finns fritidshem på 5 olika avdelningar för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 samt en avdelning "klubben" för mellanstadiebarnen.
Fritidshemmet finns i skolans lokaler och eleverna tas omhand av utbildad personal.
Alla elever på fritidshemmet ska ha en rolig, trygg och stimulerande fritid.
Vi leker både ute och inne. Ute har vi tillgång till många roliga uteleksaker och idrottsredskap. Inomhus finns många aktiviteter som bakning, pyssel, spel, rörelse och skapande verksamhet.

Fritidshemmet har öppet även på morgonen före ordinarie skoldag börjar.
Vi börjar fritids med ett mellanmål och sen följer olika aktiviteter. Ofta bestämmer eleverna själva vad de vill göra, populärt är att t.ex att gå till idrottshallen och leka eller spela olika bollsporter. Många gillar att baka, skriva recept, framför allt smaka och kanske bjuda sin familj på det goda de gjort.

Att dansa, lyssna på musik. rita och måla, pyssla och göra fina saker, lära sig om olika material är ju också alltid roligt. Vid samlingar blir det ofta intressanta diskussioner om aktuella händelser i skolan och runt omkring. Eleverna får nya kamrater i olika åldrar och konflikter försöker vi lösa tillsammans.

Vi gör trevliga utflykter, kanske grillar korv eller går ett spår naturen, ser en teaterföreställning eller lyssnar på musikuppträdande. En tur i pulkabacken eller en sväng runt midsommarstången kan också vara saker som vi hittar på att göra tillsammans. När sommaren kommer försöker vi komma till ett bad eller bara ha kul med vatten.

Dela: