Till innehåll på sidan

Grundsärskola

På Askebyskolan finns också en grundsärskola som tar emot elever från åk 1 till 5. Vi har för närvarande en klass som läser enligt grundsärskolans kursplan med inriktning ämnen och en klass som läser inriktning ämnesområden. Vi har hög täthet av erfarna och utbildade pedagoger och elevresurser i båda klasserna. Den pedagogiska verksamheten leds av ansvarig klasslärare i varje klass samt speciallärare. Elevresurserna är en viktig person för eleven och dess vårdnadshavare. Vi värdesätter ett nära samarbete med våra elevers vårdnadshavare.

Verksamheten följer Skolverkets kursplaner gällande för grundsärskolan. Grundsärskolan erbjuder fritids för de elever som har behov av tillsyn utanför den obligatoriska skolan, vilket innebär att ditt barn kan få heldagsomsorg inom verksamheten. Det är samma personal som arbetar både under skoltid som på fritids. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet samt följer uppsatta mål individuellt för varje enskild elev enligt kursplanen för grundsärskolan. Vi strävar efter att skapa trygghet, lust och möjlighet för eleverna att lyckas. Skolan satsar på att vidareutbilda all personal i att använda positiv förstärkning samt lågaffektivt bemötande i mötet mellan elev - pedagog.

För de elever som läser mot ämnesområden arbetar vi utifrån tillämpad beteende analys (TBA).

Med hjälp av TBA och dess individuella förhållningssätt stöttar vi eleverna i att bland annat utveckla sin kommunikation och vardagsfärdigheter. Varje elev får kontinuerlig individuell handledning i TBA av extern aktör. Vi arbetar efter att varje inlärningssituation på ett positivt sätt ska förstärka hos eleven bra beteenden. Vi vill motivera eleverna till att pröva på nya utmaningar och att nå nya mål. I den dagliga träningen förbereder vi eleverna att ge möjlighet att lyckas i dessa utmaningar. Detta för att öka möjligheten att erövra nya  färdigheter och förmågor. Varje elev har ett individuellt och mångsidigt träningsprogram som innehåller de fem ämnesområdena: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning. Vi strävar efter att varje elev ska bli så självständig som möjligt. I vår kommunikation med eleven använder vi bilder och tecken som stöd (AKK/TAKK). Samtliga i personalen har vidareutbildning i att använda tecken som stöd, TAKK.

Under skoldagen finns också utrymme för annan social träning såsom lek, bak och studiebesök. Vi gör flera aktiviteter utanför skolan som dans, bad, kulturbesök, bowling, bibliotek och olika utflykter i närområdet.

Grundsärskolans lokaler ligger mitt i Askebyskolan. I och med detta ges eleverna i grundsärskolan många tillfällen och möjligheter till inkludering i grundskolans aktiviteter efter individuell anpassning och enskilda behov.
Skolgården genomgår just nu ytterligare anpassningar för att bättre passa elever med olika funktionshinder. På skolgården erbjuds många tillfällen till att träna lek och samspel med andra barn på skolan.

Dela:
Kategorier: