Digitalisering

Antal: 2

  • Franska

    Språkval franska

    Eleverna på Askebyskolan har möjlighet att välja ett tredje språk i 6:an. Genom olika hemsidor lär sig eleverna grunderna i det franska språket med hjälp av filmer, mp3 filer och förstås direkt undervisning.

    Kategorier: