Elevhälsa

Antal: 10

 • Vi är en Kiva skola


  Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava,som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.
  KiVa Skola har konstaterats minska mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet. Metoden har spridit sig till flera länder i världen däribland Sverige. Askebyskolan startade läsåret 16-17. Ett trygghetsteam bildades och gick på utbildning. De är en slags mentorer i 2 -3 klasser. Kiva undervisas i klasserna och består av bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer, till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör: Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema.
  Till årets undersökning. Klicka här!
   

 • Vi är en trivselskola


  Askebyskolan har tittat västerut och hämtat ett trivselprogram från grannlandet Norge. Metoden går ut på att främja ökad och mer aktivitet och lek på rasterna, ge elever möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och reducera konflikter mellan elever. Inkludering, vänlighet och respekt är några påföljder av metoden samtidigt som vi förväntar ökad aktivitet i undervisningen eftersom glada och nöjda barn lär sig bättre.
  Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Det används av fler än 1300 skolor och når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och 50 000 elever utbildas årligen till trivselledare.

 • Trygghetsarbete

  Hela skolan engageras mot mobbning, kränkande behandling och våld.
  Arbetet bygger på både elevernas och personalens delaktighet och engagemang.

   

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar för att främja en god arbetsmiljö för eleverna i skolan och stärka individers självkänsla. Detta görs genom arbete med elevgrupper, enskilda individer, samarbete med pedagoger och föräldrar.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan på Askebyskolan omfattar skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen om du ringer före kl 7. Du kan anmäla genom att:

  Ringa skolexpeditionen: 08 – 508 410 00
  Använda dig av frånvaroappen via smartphone Apple, android och windows.
  Nu kan du anmäla ditt barns frånvaro enkelt och smidig med mobilen. Ladda ner appen Anmäl frånvaro Stockholm och registrera dig.
  Klicka här för att läsa hur du gör!

  Kategorier: