Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 13

 • Vi är en Kiva skola


  Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava,som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.
  KiVa Skola har konstaterats minska mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet. Metoden har spridit sig till flera länder i världen däribland Sverige. Askebyskolan startade läsåret 16-17. Ett trygghetsteam bildades och gick på utbildning. De är en slags mentorer i 2 -3 klasser. Kiva undervisas i klasserna och består av bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer, till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör: Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema.
  Till årets undersökning. Klicka här!
   

 • http://www.instagram.com/askebyskolan

  Instagram

  Nu finns Askebyskolan på Instagram. Följ oss i både skolvardag och spännande skolutveckling! www.instagram.com/askebyskolan

 • Trygghetsarbete

  Hela skolan engageras mot mobbning, kränkande behandling och våld.
  Arbetet bygger på både elevernas och personalens delaktighet och engagemang.

   

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar för att främja en god arbetsmiljö för eleverna i skolan och stärka individers självkänsla. Detta görs genom arbete med elevgrupper, enskilda individer, samarbete med pedagoger och föräldrar.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan på Askebyskolan omfattar skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

 • Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom med anledning av Corona virus

  Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symptomfria. Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan. För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt. Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Använd appen eller logga in dig på Skolplattformen. Ring i nödfall skolexpeditionen: 08 – 508 410 00

  Kategorier:
 • Om skolan

  Skolans kunskapssyn är - bygga på det barnet redan kan, lära för livet, för det som pågår och det som kommer senare.