Elevhälsa

Antal: 10

 • Vi är en Kiva skola


  Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava,som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.
  KiVa Skola har konstaterats minska mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet. Metoden har spridit sig till flera länder i världen däribland Sverige. Askebyskolan startade läsåret 16-17. Ett trygghetsteam bildades och gick på utbildning. De är en slags mentorer i 2 -3 klasser. Kiva undervisas i klasserna och består av bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer, till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör: Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema.
  Till årets undersökning. Klicka här!
   

 • Spring i benen

  ’Spring i benen’ är en inspirationskälla för stadens skolor i att komma igång med ökad fysisk aktivitet under skoldagen. Om eleverna får vara fysiskt aktiva under skoldagen skapas ett lugn under skoldagen som ökar koncentration, kreativitet, motivation och minne. Då är det lättare för eleverna att prestera bra i skolan. Genom nätverket ’Spring i benen’ inspireras Askebyskolans elever på vad man kan göra för att de ska bli mer fysiskt aktiva under skoldagen. En arbetsgrupp träffas varannan vecka för att införa nya aktiviteter och utvärdera föregående veckor.

 • Trygghetsarbete

  Hela skolan engageras mot mobbning, kränkande behandling och våld.
  Arbetet bygger på både elevernas och personalens delaktighet och engagemang.

   

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar för att främja en god arbetsmiljö för eleverna i skolan och stärka individers självkänsla. Detta görs genom arbete med elevgrupper, enskilda individer, samarbete med pedagoger och föräldrar.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan på Askebyskolan omfattar skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.20 varje dag du är frånvarande. Du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen om du ringer före kl 7. Du kan anmäla genom att:

  Ringa skolexpeditionen: 08 – 508 410 00
  Använda dig av frånvaroappen via smartphone Apple, android och windows.
  Nu kan du anmäla ditt barns frånvaro enkelt och smidig med mobilen. Ladda ner appen Anmäl frånvaro Stockholm och registrera dig.
  Klicka här för att läsa hur du gör!

  Kategorier: