Till innehåll på sidan

Fritidshem

Antal: 3

 • http://www.instagram.com/askebyskolan

  Instagram

  Nu finns Askebyskolan på Instagram. Följ oss i både skolvardag och spännande skolutveckling! www.instagram.com/askebyskolan

 • Förskoleklass

  Verksamheten i förskoleklassen bygger på förskolepedagogik, vilket innebär en helhetssyn på barns utveckling och inlärning. Vi utgår från det enskilda barnet och barngruppens behov.

 • Fritidshem

  På Askebyskolan finns fritidshem på 5 olika avdelningar för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 samt en avdelning "klubben" för mellanstadiebarnen.

  Kategorier: