Fritidshem

Antal: 4

 • Spring i benen

  ’Spring i benen’ är en inspirationskälla för stadens skolor i att komma igång med ökad fysisk aktivitet under skoldagen. Om eleverna får vara fysiskt aktiva under skoldagen skapas ett lugn under skoldagen som ökar koncentration, kreativitet, motivation och minne. Då är det lättare för eleverna att prestera bra i skolan. Genom nätverket ’Spring i benen’ inspireras Askebyskolans elever på vad man kan göra för att de ska bli mer fysiskt aktiva under skoldagen. En arbetsgrupp träffas varannan vecka för att införa nya aktiviteter och utvärdera föregående veckor.

 • Förskoleklass

  Verksamheten i förskoleklassen bygger på förskolepedagogik, vilket innebär en helhetssyn på barns utveckling och inlärning. Vi utgår från det enskilda barnet och barngruppens behov.

 • Fritidshem

  På Askebyskolan finns fritidshem på 5 olika avdelningar för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 samt en avdelning "klubben" för mellanstadiebarnen.

  Kategorier: