Till innehåll på sidan

Om skolan

Lär för livet

Skolans kunskapssyn är - bygga på det barnet redan kan, lära för livet, för det som pågår och det som kommer senare. Askebyskolan betonar vikten av elevens eget ansvar och delaktighet, både för sin kunskapsutveckling och sin sociala utveckling. Här får eleverna möjlighet att ta del av och medverka i många kulturella sammanhang, vilket ger dem ett större självförtroende och goda kunskaper för framtiden.

Askebyskolan är en F - 6 skola med ca 340 elever inklusive grundsärskolan. 
I förskoleklasserna är ca 60 elever inskrivna. Våra lärare uppmuntrar och ger barnen förutsättningar för ett lustfyllt och lekfullt lärande.
Askebyskolan är en praktikskola för studenter från lärarhögskolan. Det innebär att studenter är ute och praktiserar i klasser under perioder av läsåret.

Vi har ett fritidshem, där ca 200 barn är inskrivna. Fritidshemmet har en viktig roll i samarbetet kring eleverna i förskoleklass och de yngre barnen i skolan.

Nästan alla elever har ett annat modersmål än svenska, och det talas ca 30 olika språk på skolan. Vi arbetar språk- och läsutvecklande för att ge eleverna en bra grund att stå på när de sedan ska ta sig vidare i sitt lärande.

Ingress: 
Lär för livet