Till innehåll på sidan

Skolans regler

Skolan är en del av samhället, de regler som gäller i samhället gäller även i skolan. Alla arbetsplatser har också sina egna regler. Om man bryter mot reglerna så får det precis som i övriga samhället konsekvenser.

1. På Askebyskolan är alla former av våld, hot, mobbning eller
trakasserier förbjudna. Det gäller också fula ord och svordomar.

2. På Askebyskolan är Du som elev skyldig att respektera
personalens anvisningar.

3. På Askebyskolans raster ska alla elever vara utomhus och inom skolgårdsområdet. (Snöbollskastning förbjuden).

4. På Askebyskolan är det förbjudet att ha påslagna mobiltelefoner, MP3-spelare och dylikt under lektionstid. Gäller även skolrestaurangen och studiebesök.

Konsekvenser:
a. Eleven uppmanas att ändra sitt uppförande
Exempel på åtgärder:
b. Läraren/pedagogen kan visa ut eleven från klassrummet resten av pågående lektion. Eleven får ta igen tid på eftermiddagen efter skoldagens slut.
Personalen beslagtar störande eller farliga föremål.
Elever som misskött sig på besök utanför skolan stannar kvar i skolan, eller har förälder med vid nästa besök.
Vid missbruk av Internet stängs eleven av från datoranvändningen och inloggningsuppgifterna annulleras.
Skolans mobbingteam kontaktas i förekommande fall.
c. Läraren/pedagogen kontaktar föräldrarna i samband med åtgärd under punkt b.
d. Vid upprepade förseelser kallas föräldrarna till samtal av respektive lärare eller pedagog.
e. Kvarstår problematiken kallar skolledningen föräldrarna till elevvårdskonferens och ev. ytterligare åtgärder/kontakter med sociala myndigheter och/eller polis.

Dela: