Till innehåll på sidan

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att främja en god arbetsmiljö för eleverna i skolan och stärka individers självkänsla. Detta görs genom arbete med elevgrupper, enskilda individer, samarbete med pedagoger och föräldrar.

Enskilda samtal kan vara stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande. Vid arbete med klasser eller andra elevgrupper är syftet att arbeta förebyggande för att skapa en god stämning mellan eleverna. Skolkuratorn är en viktig del i skolans värdegrundsarbete.

Samarbetet med pedagogerna är prioriterat och skolkuratorn träffar alla arbetslag vid behov för att planera och följa upp insatser.

Vid behov av kontakt med andra myndigheter kan skolkuratorn hjälpa eleverna vidare till rätt person. Ett nära samarbete med föräldrarnaär av stor vikt.

Skolkuratorn har tystnadsplikt.

 

Dela:
Kategorier: