Till innehåll på sidan

Styrdokument & policydokument

Här hittar du viktiga dokument som styr vår verksamhet:

Askebyskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. Klicka här!

Askebyskolans elevhälsoplan. Klicka här!

Dela: