Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Hela skolan engageras mot mobbning, kränkande behandling och våld.
Arbetet bygger på både elevernas och personalens delaktighet och engagemang.

 

Askebyskolan har, efter djupa övervägande blandade med studiebesök och utbildningar, valt att bli en Kiva skola. KiVa är ett antimobbningsprogram som utvecklats vid Åbo universitet med hjälp av finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland. KiVa både förebygger och minskar skolmobbning och har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan hösten 2009. I dagsläget används programmet av cirka 90 % av finländska skolorna inom grundläggande utbildning. KiVas framgång har väckt internationellt intresse, och i Sverige har programmets material med bland annat lärarhandböcker, dataspel och nätbaserade materialkonton testats i en del av skolorna i Lerums kommun. Efter de positiva erfarenheterna och resultaten i Lerum under läsåret 2011-2012, utökas nu möjligheterna för skolorna att registrera sig som användare av KiVa.

KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning, och programmet grundar sig på tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier (t.ex., Kärnä et al., 2011). Programmet minskar förekomsten av mobbning, men leder också till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna. KiVa ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. Programmet har bland annat fått första pris i EU:s brottsförebyggande tävling (2009) samt ett pris för forskning om KiVas inverkan (Society for Research on Adolescence, 2012).
Trygghetsteamet bestående av 9 ur skolans personal ansvarar för 2-3 klasser och är en slags mentor för eleverna i dessa.

Dela:
Kategorier: